חזרה
Best restaurants in Tel Aviv

Many people mistakenly believe that Tel Aviv is the capital of Israel, but in fact the status of the main city is assigned to Jerusalem. Tel Aviv is the country's second largest city, it is located on the east coast of the Mediterranean Sea. The climate here is typically Mediterranean, with snowless winters and hot (even arid) long summer. The population of Tel Aviv today is about 500 thousand people – about 90% of Jews, 4% of Arabs and other nationalities. There are many Russian-speaking in the city – almost half of the residents of Tel Aviv come from the countries of the former USSR. If you are planning a trip to Israel from Europe, you will definitely be able to find new friends! Your acquaintance can be noted in the best restaurants in Tel Aviv.

When traveling to this wonderful city you will need to visit several popular places. The Carmel Market is an integral part of Tel Aviv, featuring a true oriental atmosphere, a variety of goods and noisy merchants. Here you can taste Jewish, Arab and Yemeni dishes. Also an integral part of Jaffa is the so-called flea market. And on the street Nachalat Benjamin, which has a pedestrian section, twice a week – on Tuesdays and Thursdays – a fair of art and crafts, this is the best place to buy souvenirs. You should visit any of the best restaurants in Tel Aviv if you want to try sumptuous dishes. Benedict restaurant is one of the Best places to eat in Israel.

Benedict restaurant will be an excellent option for your tasty breakfast, comfortable lunch and a cozy dinner. This place is on the list of best restaurants in Tel Aviv and is very popular among the townspeople. In this kitchen, the best chefs of Israel prepare dishes from many countries of the world. Come here to experience the real atmosphere of this exciting city. We wish you a pleasant journey!

כתבות נוספות

Eater Tel Aviv

In Jerusalem, most often fly with two goals: religious and medical. Jerusalem, where the biblical scenes unfolded, and the Church of the Holy Sepulcher – a place of Orthodox pilgrimage.


מארז אוכל מתנה

כשאנחנו מחפשים מארז מתנה לאישה או לגבר שלנו, אנחנו צריכים לזכור להתחשב במה שהאדם שמולנו, שכל כך יקר לנו, אוהב וידע להעריך. מה יגרום לו לזכור שהוא באמת יקר לנו ויעלה חיוך על פניו.


Must eat in Tel Aviv

Tel Aviv is a unique city where every tourist will be able to find interesting entertainment for himself.


השאר תגובה

03-6868657

בן יהודה, 171(פינת ז'בוטינסקי), תל אביב

©All rights reserved to Benedict Restaurant
Designed by Wicked