• ברקפסט טאקו מקסיקני  לחץ לפרטים
  • בוקר מגרבי  לחץ לפרטים
  • סלסיצ'ה אי פפרוני  '> לחץ לפרטים
  • פיליצ'יזסטייק  '> לחץ לפרטים