Media

בנדיקט בשמנתבנדיקט בשמנת מאי 2012 / רני זוהר  גיא ארבל, השף הראשי של מסעדת בנדיקט / מצב כפית, גורמה מעריב Jonathan Gilad / The most important meal
.
מסתבר שארוחת הערב הטובה ביותר …/ על השולחן  דרך האוכל / פברואר 2013 השחיתות משתלמת / גלובס 
.
שב תאכל!/ במסעדה עם ד”ר אולגה רז גוד מורנינג אמריקה / לאשה  הביצה שהתחפשה / עכבר העיר
.
gift_card newsletter moadon
בנדיקט בשמנתבנדיקט בשמנת מאי 2012 / רני זוהר  גיא ארבל, השף הראשי של מסעדת בנדיקט / מצב כפית, גורמה מעריב Jonathan Gilad / The most important meal
.
מסתבר שארוחת הערב הטובה ביותר …/ על השולחן  דרך האוכל / פברואר 2013 השחיתות משתלמת / גלובס 
.
שב תאכל!/ במסעדה עם ד”ר אולגה רז גוד מורנינג אמריקה / לאשה  הביצה שהתחפשה / עכבר העיר
.
gift_card newsletter moadon

gift_card newsletter club